Projekty
13 grudnia 2017

Polski Fundusz Energetyczny FIZAN

Założony w roku 2015 na bazie doświadczeń biznesowych wyniesionych z szeregu projektów inwestycyjnych w obszarze energii zarówno w Polsce jak i regionie Europy Środkowej i Wschodniej. Jest aktywnym uczestnikiem polskiego rynku kapitałowego. Działając w obszarze energii oraz utilities, fundusz realizuje projekty związane z wprowadzaniem na rynek innowacyjnych rozwiązań zarówno w zakresie sprzedaży energii oraz sposobu obsługi klienta, jak i jej wytwarzania i dystrybucji.


Dowiedz się więcej