co nowego?

UŽ 5 ROKOV!

Spoločné oslavovanie biznesových úspechov našich spoločností zo skupiny pod heslom „5 rokov tu a teraz” je už za nami. Srdečne ďakujem všetkým, ktorí sa zúčastnili trojdňových osláv.

To bol veľmi dôležitý moment v histórii pôsobenia skupiny. Mohli sme nie len zhrnúť to, čo sa nám už podarilo dosiahnuť, ale tiež si vyznačiť nové, ešte viac ambicióznejšie ciele do budúcnosti. Ešte raz ďakujem za spoločné oslavovanie a prajem ďalšie úspešné roky!
Uložiť odkaz do záložiek.