O mne

O mne

Robert Zagożdżon

Robert Zagożdżon – biznismen, líder, mentor. Majiteľ investičných fondov v Európe a Amerike. Riadil marketingové, energetické a telekomunikačné firmy v Českej republike, na Slovensku, v Maďarsku a v Poľsku. Tvorca skupiny firiem Save Max International Inc., Energy Supplier No1 A.S. a Investment Union S.E. V rokoch 1995-2009 vytvoril sieť predajni v niekoľkých krajinách.

Hodnota biznisu, ktorý vybudoval v priebehu niekoľkých rokov, predstavuje viac ako 100 mil. euro. Jeho biznisový úspech bol komentovaný v rôznych krajinách poprednými biznisovými médiami: Forbes, Wprost, Parkiet, Manager a iné.

Svoju biznisový cestu začal v roku 1995 roku založením firmy zaoberajúcej sa priamym marketingom. Vtedy vytvorená značka Save Max dosiahla úspech na Slovensku, v Českej republike a v Poľsku. Následne tiež na viacerých iných trhoch, okrem iného na gréckom a nemeckom trhu. Po roku 2007, sústredený na energetickom odvetvi a otvárajúcom sa trhu z energiami v Českej republike, investoval všetky prostriedky do tohto odvetvia. Onedlho boli energetické samostatné spoločnosti Roberta Zagożdżona zároveň otvorené na Slovensku, Maďarsku a v Poľsku. Niekoľko rokov potom úspešne riadené subjekty s hodnotou viac ako 50 mil. euro sa objavili v oblasti záujmu investičných fondov: slovenská a česká časť Energy Supplier No1 bola predaná švajčiarskemu fondu Cromicorn v roku 2013, a týmto spôsobom získané prostriedky – investované do rozvoja poľského oddelenia skupiny, čiže do firmy Energia dla Firm S.A. a spoločnosť Energetyczne Centrum S.A. V priebehu posledného roku tieto boli skonsolidované ako Polski Fundusz Energetyczny/ „FIZAN“.

Dnes Robert Zagożdżon plní v svojich firmách úlohu stratéga a anjela biznisu. Angažuje sa tiež do coachingu, mentoringu a leadershipu a tiež projekty podporujúce rozvoj a prehĺbenie vlastného vedomia človeka. Je aktívnym investorom a podnikateľom, ktorý rozvíja ďalšie biznisové platformy a investične projekty. Najnovším je Blue Boson, nová na poľskom trhu, inovatívna technológia využívajúca energiu skrytu v molekulárnej štruktúre vody a iných médií, čo sa prejavuje na obrovskej úspore nákladov vo viacerých odvetviach priemyslu.

Zagożdżon je zároveň spoluzakladateľom multimediálnej platformy One Energy a tiež zakladateľom Nadácie One Energy – projektov, ktoré podporujú rozvoj, prehlbovanie sebauvedomenia človeka, zdokonaľovanie personálu a rozvoja potenciálu, ktorý v nás drieme.

Som bádateľ. Zaoberám sa vnútornou vedou. Som vedec ktorý, smeruje svoju pozornosť do vlastného vnútra. Metódami experimentu skúmam rôzne oblasti ľudského jedinca a hľadám pravdu. Skúmam biznis, ľudské slabosti a vášne, osobný život, emócie, city a klímu, v ktorej vznikajú. Pravdou je pre mňa všetko čo funguje. Čo prináša úspech a naplnenie. Úspech vo všetkých oblastiach života, ktoré sa týkajú mňa. Naplnenie ako umenie dosahovania svojho potenciálu a života v radosti, láske, vnútornej slobode a blahu. Rebelantstvo je podstatou môjho života, nakoľko hľadám slobodu, spochybňujem základne princípy nášho života. Z tohto dôvodu sa vzpieram vždy, keď sa na mojej cesta nachádza prekážka.

Mojou cestou k cieli je objavovanie a kreovanie seba samého prehlbovaním vedomia. Neustály proces rozvoja je najdôležitejším komponentom človeka. Preto sa už roky zaoberám prehlbovaním vedomia a investujem do školenia svojich pracovníkov. Všímavosť/Bdelá pozornosť je na tejto ceste mojim najvzácnejším nástrojom, vďaka ktorému som dosiahol úspech a naplnenie v biznise a súkromnom živote. Vďaka všímavosti som spoznal svoje najsilnejšie prednosti: intuíciu, spontánnosť, citlivosť a kreativitu. Objavovanie svojho potenciálu je pre mňa umenie, ktoré vedie k vzrušujúcemu životu v radosti a vnútornej slobode. Preto iných inšpirujem k tejto ceste.

Biznis v duchu holokracii

Dnes, kedy tzv. „revolúcia spolupráce” odnova formuje trhy a biznisové modely, firmy také ako moje, ktoré sa neobávajú revolučných riešení, začínajú po novom definovať svoje štruktúry a procesy, pričom sa vzdávajú typickej hierarchie v prospech decentralizovaných modelov riadenia.

Jedným z prístupných, a asi najviac komplexných riešení je holokracia (Holacracy). Najväčšou štrukturálnou zmenou v holokracii je to, že jej cieľom je organizovanie firiem v rámci práce, ktorú je potrebné vykonať, a nie okolo ľudí, ktorí ju vykonávajú. Holokracia, namiesto vytvárania medziľudských závislosti, ktoré sú založené na moci a sile, buduje systém, ktorý je sústredený na realizácii konkrétnych funkcií a úloh.

Prevádzkujúc biznis, riadime ľudí. Podľa môjho presvedčenia riadenie by sa malo začínať investovaním do ľudí, inštruovaním, konzultáciami a podporovaním, čiže od správneho podávania informácií a očakávaní. Samozrejme nevyhnutným elementom je taktiež dôvera – ako voči sebe, tak aj voči spolupracovníkom.

Zvyšujúce sa ľudské povedomie je najvyšším prejavom evolúcie. Toto povedomie ma viedlo k porozumeniu vodcovstva a roli dôvery. Dôvera je nevyhnutnou podmienkou pre povznesenie sa nad starú paradigmu riadenia ľudí. Čo iné, ak nie riadenie ľudí môže zaistiť efektívne pôsobenie v biznise? Odpoveďou je: riadenie seba samého. Riadenie seba samého vedie k tomu, aby sa ľudia realizovali a mohli byť neobvykle efektívni. Dáva to novému vedomiu priestor k tomu aby sa to prejavilo v našich pracovných miestach. Tu sa dostávame k zintegrovanému systému riadenia, ktorý nazývame „tyrkysový“. Tyrkysové organizmy sú samoriadiace, snažia sa o úplnosť (ľudia vnášajú do práce viac aspektov svojej osobnosti), sú nasmerované na evolučný cieľ.

Dnes sám investujem svoju energiu do projektov typu Investment Union či One Energy. Každodenne v nich uplatňujem teóriu tyrkysového riadenia. Takéto organizácie nie sú postavené na skrytých mechanizmoch strachu, ale štruktúrach a praktikách, ktoré vytvárajú dôveru a zodpovednosť. Prechod k evolučným Tyrkysovým štruktúram, prax a kultúra obvykle uvoľňujú obrovské poklady energie, ktoré boli predtým utláčané, nedostupné.

kniha

So zámerom podeliť sa so svojimi skúsenosťami, Robert Zagożdżon napísal knihu „ODKRYJ SIEBIE, CZYLI JAK WYKORZYSTAĆ POTENCJAŁ SWÓJ I ORGANIZACJ”, pre všetky osoby, ktoré v živote hľadajú výzvy, podporu a inšpiráciu. Odpovedá na otázky, ako spojiť vnútorný svet so svetom biznisu v ideálnom pomere a pocite harmónie. Ak sa chceš dozvedieť ako dosiahnuť úspech v pracovnej oblasti, a zároveň nezanedbávať osobný a duševný život, tak prečítanie tejto knihy je rozhodne nutné.

Čo je nové?
clanky
 • money.pl

  Odvaha je cesta k šťastiu. Je potrebné sledovať cieľový súbor. V článku na portáli money.pl môžete prečítať o odvážnych investíciách, energetických inováciách a tiež o jednej energii – projekte podporujúcej rozvoj a prehĺbenie sebauvedomenia človeka.

  Skontrolovať
 • wyborcza.pl

  Holokracja je nový prístup k riadeniu spoločnosti. O jej princípoch, pilieroch zavedenia spoločnosti, ale aj o tom, ako spojiť dve oblasti života – profesionálne a osobné potreby som povedal v rozhovore pre portál wyborcza.pl Pozývam vás, aby ste pozerať na video.

  Skontrolovať
 • wp.pl

  Cogen Energy S.A. Toto je môj najnovší projekt. Môžete si prečítať jeho detaily, výzvy, ktorým čelí naša energia a revolučné inovácie zavedené poľským energetickým fondom v rozhovore pre portál wp.pl.

  Skontrolovať
 • Bankier.pl

  Energetický trh podlieha neustálym transformáciám, ktoré sú dôsledkom narastajúceho dopytu na energiu ako aj nariadením Únie. Ako ja mením svet pomocou biznisových činov? Prečítajte si, prosím, článok na portáli bankier.pl.

  Skontrolovať
 • rp.pl

  Snažíme sa o to, aby Polski Fundusz Energetyczny určoval cestu pre poľskú energetiku. O doteraz dosiahnutých úspechoch, plánoch do budúcnosti, nových produktoch a sile značky prečítate v rozhovoroch so mnou na portáli Rzeczpospolita.

  Skontrolovať
 • Forbes

  Inovačnosť, expanzia na nové oblasti trhu, integrita v prístupe k sebe samému a vonkajšiemu svetu sú hlavnými zdrojmi nášho úspechu. O svojom recepte na úspech a o ďalších plánoch do budúcnosti som sa vyjadril v rozhovore pre Forbes.

  Skontrolovať
 • BiznesGazeta.pl

  Polski Fundusz Energetyczny FIZAN vznikol v roku 2015 roku na základe biznisových skúsenosti, ktoré boli prebraté z investičných projektov v oblasti energie v Poľsku a v regióne stredovýchodnej Európy. O tom, čo to je a ako funguje si prečítate v článku na portáli biznesgazeta.pl

  Skontrolovať
 • Puls Biznesu

  To, čo robím, nie je podľa mňa práca, je realizácia biznisu. Aby ste spoznali moje podnikateľské plány a dozvedeli sa aký som investor– prečítajte si prosím – rozhovor so mnou.

  Skontrolovať
 • Wirtualne Media

  Ako dosiahnuť úspech v biznise? „Odvaha a kreativita. Najdôležitejšie je mieriť vysoko”. O prekážkach na ceste k dosiahnutiu cieľa a spôsoboch ako dosiahnuť úspech nájdete viac v článku portálu Wirtualne Media.

  Skontrolovať
 • Wirtualne Media

  Reálne úspechy v pracovnom a súkromnom živote dosahujú len ľudia, ktorí preukazujú odvahu, je to môj kľuč k úspechu, a viac v článku na portáli Wirtualne Media.

  Skontrolovať
 • PolskieRadio24.pl

  O dynamicky sa meniacom trhu s energiami v Poľsku a vo svete, o odpore ľudí pri zmene svojho dodávateľa energie a tiež ťažkostiach, s akými sa stretávajú pružní, mladi biznismeni – vypočujte si v rozhlasovom programe pre polskieradio24.pl

  Skontrolovať
 • Manager

  O rozvoji energetických firiem v Poľsku, plánoch do budúcnosti Energia dla Firm, vyhľadávaniu pracovníkov a spájaní vášní s biznisom – to všetko a ešte viac v rozhovore pre portál Manager.

  Skontrolovať