Robert Zagożdżon

O Robertovi

Leader, podnikateľ a mentor. Tvorca fondu European Energy a holdingu Investment Union. Zakladateľ Nadácie terapie a rozvoja človeka „Osheanic” a „Soul of Business”, projektov podporujúcich rozvoj a zvyšovanie sebauvedomenia človeka.

Robert Zagożdżon poznamenáva, že nie je typický podnikateľ. Vo svojej činnosti sa snaží spájať všetky aspekty života. Jeho cieľom je úspech tak vo svete biznisu, ako aj v osobnej sfére. O sebe hovorí, že nestavia výrobky, stavia ľudí. Pmáha im prekonať výzvy, s ktorými nevedia zaobchádzať. Hľadá slobodu a spochybňuje základné princípy nášho života. Jeho cestou k cieľu je nájsť a vytvoriť samého seba prostredníctvom zvyšenia povedomia.

Kniha

BOHOM A PRAVDOU
ROZHODUJÚCA KNIHA – VYDANÁ TIEŽ V PODOBE AUDIOBOOKA – PRE VŠETKÝCH ĽUDÍ HĽADAJÚCICH VÝZVY, PODPORU A INŠPIRÁCIE V ŽIVOTE. DÁVA ODPOVEĎ NA OTÁZKU O TO, AKÝM SPÔSOBOM JE MOŽNÉ SPOJIŤ DUCHOVNÝ SVET SO SVETOM BIZNISU V IDEÁLNYCH PROPORCIÁCH A S POCITOM HARMÓNIE. AK SA CHCETE DOZVEDIEŤ AKO BYŤ ÚSPEŠNÝM V BIZNISE A ZÁROVEŇ NEZANEDBÁVAŤ OSOBNÝ A DUCHOVNÝ ŽIVOT, PREČÍTANIE TEJTO KNIHY JE VAŠA POVINNOSŤ!

Nezabudnite, že najvhodnejším bojom aký môže viesť človek, je prijatie výzvy a zmena sveta. Prostredníctvom vplyvu, aký na tento svet máme, prostredníctvom objavovania a vytvárania sebe samého.

Prijmite novú výzvu. Zahrajte novú hru, naučte sami sebe a svoje okolie nového prístupu k životu a biznisu. Môžete dosiahnuť svoj najväčší úspech – život bez hraníc. Máte šancu vyhrať najhodnotnejšiu cenu – samých seba, svoje človečenstvo – a ísť cestou hojnosti. Ak chcete na tejto ceste ísť krok ďalej, zoberte celú svoju múdrosť a odvahu, zvoľte lásku a slobodu. Vytvorte biznis s dušou!