co nowego?

BIZNESOVÝ VEČER „AKO DOSIAHNUŤ ÚSPECH”

„Ako dosiahnuť úspech” to bola téma mojej prednášky na biznesovom večere, ktorý zorganizovala Priemyselná a obchodná komora Radomskej oblasti (Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej) 24. novembra v meste Radom.

Hovoril som okrem iného o tom, aby sme prestali žiť pod tlakom očakávaní, ale postupovali podľa svojho vnútorného hlasu. Ak si si vedomý svojho vnútra, budeš si tiež vedomý toho, aké sú tvoje talenty a vďaka tomu ich využiješ v biznese.

Čím začať zavádzanie zmien? Mňa pre transformáciu inšpirovala kniha Anthony Robbinsa „Prebuď v sebe obra” (Awaken the Giant Within). Avšak dôležitejšie bolo, že som sa zúčastnil na jeho školeniach. Dnes ja organizujem školenia a dielne – v Nadácii terapie a rozvoja človeka Osheanic a Soul of Business (Fundacja Terapii i Rozwoju Człowieka Osheanic oraz Soul of Business), kde pomáham v tom, ako nájsť seba samého v práci a osobnom živote.


Sleduj, kedy budú ďalšie dielne.


Uložiť odkaz do záložiek.