co nowego?

Dielne „Odhaľ svoj potenciál“ Maryno – máj 2017

V máji sa spoločne s One Energy konali dielne „Odhaľ svoj potenciál”. Účastníci spoločne odhaľovali cestu k dosiahnutiu maximum potenciálu a najúčinnejších metód ako dosiahnuť úspech.

V rámci tých dielní som odpovedal okrem iného na otázky: Čo spôsobuje, že biznesmen a manažér je efektívny? Čo spôsobuje, že ľudská bytosť dosahuje úspech a naplnenie? Akou cestou ísť, aby bol náš potenciál využitý maximálne? Dielní sa zúčastnili predstavitelia rôznych odvetní, ktorí prišli z celého Poľska. Účastníci hodnotili dielne veľmi dobre. Objavné pre nich bolo uvedomenie si, že každý človek je schopný samostatne ovplyvňovať svoje šťastie, že veci nemožné neexistujú. Všetky naše obmedzenia sú v hlave. Stačí zmena prístupu k životu a naučenie sa bdelej pozornosti, usmernenie sa na činnosť a odrobinka meditácie. Pozrite si prosím záznam a názory účastníkov.


Uložiť odkaz do záložiek.