co nowego?

Konference „Východoevropské Energetické Fórum“

Polský energetický fond byl partnerem konference „Východoevropské energetické fórum“. Měl jsem příležitost podílet se na panelové diskusi, v níž spolu s aktuální hosté dotkla otázky týkající se rozvoje elektromobliności jako příležitost ke zlepšení kvality života, vzduch a vyhlídky na rozvoj místních komunit. Mluvili jsme mimo jiné klimatických a ekologických problémů, kterým čelí Polsko, role místních orgánů při stimulaci vývoje trhu alternativních paliv v dopravním sítím a rozvoj sídelních a komunikačních systémů pro potřeby elektromobility, a to zejména v souvislosti s bydlením a zpoplatnění infrastruktury. Jako zakladatel fondu polského energetického představil vyhlídky PFE a podpory malých a středních podniků v tomto odvětví, aby byl umožněn rozvoj e-mobility. Naše společnost se již prodávají podobné zařízení, jako jsou trafostanic, které jsou technicky podobné nabíjecí stanice elektromobilů. V tomto případě bude například zapotřebí spolupráce s malými a středními místními subjekty, které budou instalovány. Polsko může být významným dodavatelem nabíjecích stanic pro elektromobily – jejich výrobní náklady jsou levnější než v vyspělých zemích, například ve Francii, Velké Británii a Německu.
Uložit odkaz do záložek.