co nowego?

Konferencie O Energetickom Fóre Východnej Európy

Poľský energetický fond bol partnerom konferencie o energetickom fóre východnej Európy. Mal som príležitosť podieľať sa na panelovej diskusii, v ktorej spolu s aktuálnou hostia dotkla otázky týkajúce sa rozvoja elektromobliności ako príležitosť na zlepšenie kvality života, vzduch a vyhliadky na rozvoj miestnych komunít. Hovorili sme okrem iného klimatických a ekologických problémov, ktorým čelia Poľsko, úloha miestnych orgánov pri stimulácii vývoja trhu alternatívnych palív v dopravnom sieťam a rozvoj sídelných a komunikačných systémov pre potreby elektromobility, a to najmä v súvislosti s bývaním a spoplatňovanie infraštruktúry. Ako zakladateľ fondu poľského energetického predstavil vyhliadky PFE a podpory malých a stredných podnikov v tomto odvetví, aby bol umožnený rozvoj e-mobility. Naša spoločnosť sa už predávajú podobné zariadenia, ako sú trafostaníc, ktoré sú technicky podobné nabíjacej stanice elektromobilov. Bude to trvať spoluprácu malých a stredných miestnymi činiteľmi, ktoré napríklad sú nainštalované takéto zariadenia. Poľsko môže byť významným dodávateľom nabíjacích staníc pre elektromobily – ich výrobné náklady sú lacnejšie ako v vyspelých krajinách, napríklad vo Francúzsku, Veľkej Británii a Nemecku.
Uložiť odkaz do záložiek.