Robert Zagożdżon

O Robertu

Lídr, podnikatel a mentor. Zakladatel Fondu European Energy a holdingu Investment Union. Zakladatel Fondu terapie a rozvoje člověka (Fundacja Terapii i Rozwoju Człowieka) „Osheanic” a „Soul of Business”, projektů podporujících rozvoj a prohlubování sebeuvědomění člověka.

Robert Zagożdżon si všiml, že není typickým odrazem podnikatele. Ve své činnosti se snaží spojovat všechny aspekty života. Jeho cílem je jak úspěch ve světě podnikání, tak v osobní sféře. Říká o sobě, že nebuduje projekty, ale buduje lidi. Pomáhá jim překonávat výzvy, se kterými si sami neumí poradit. Hledá svobodu zpochybňováním základních principů našeho života. Jeho cestou k cíli je nacházení a formování sebe sama prostřednictvím prohlubování svého uvědomění.

Kniha

BOHEM A PRAVDOU
PRŮKOPNICKÁ KNIHA – VYDANÁ TAKÉ JAKO AUDIOBOOK – PRO VŠECHNY OSOBY HLEDAJÍCÍ VÝZVY, PODPORU A INSPIRACI V ŽIVOTĚ. ODPOVÍDÁ NA OTÁZKY JAK SPOJIT DUCHOVNÍ SVĚT S PODNIKÁNÍM V IDEÁLNÍM ROZDĚLENÍ A POCITU HARMONIE. POKUD SE CHCETE DOVĚDĚT, JAK MÍT ÚSPĚCH V PROFESNÍ SFÉŘE, A SOUČASNĚ JAK NEZANEDBÁVAT OSOBNÍ A DUCHOVNÍ ŽIVOT, PAK JE PŘEČTENÍ TÉTO KNIHY VAŠÍ POVINNOSTÍ!

Nezapomeňte, že nejspravedlivější boj, jaký může člověk vést, je přijetí výzvy ke změně světa. Tlakem, jaký na něj vyvíjíme, přes odhalování a vytváření sebe sama.

Přijměte novou výzvu. Hrajte novou hru, naučte sebe i své okolí novému přístupu k životu i podnikání. Můžete dosáhnout svého největšího úspěchu – žít bez omezení. Máte šanci vyhrát cenu nejcennější – sebe sama, své člověčenství – a jít cestou hojnosti. Pokud chcete jít touto cestou, vezměte všechnu svou moudrost a odvahu, a vyberte si lásku a svobodu. Vytvořte podnikání s duší!